Bijbels perspectief Mail: info@bijbels-perspecief.nl Bijbels perspectief
     aan  uit

WOORD VAN DE WEEK

Onder deze titel treft u wekelijks een geschreven en gesproken overdenking aan. Tegelijk is er de mogelijkheid van RSSfeed en Podcast. Onder de link Archief zijn eerdere publicaties te vinden. Het staat u vrij om te reageren.
Via een doorlink wordt elke week een muzikaal extra aangeboden.

KLIK HIER

V

ACTUEEL

Onder deze noemer wordt kritisch en vanuit bijbels perspectief een actueel en/of in het oog springend onderwerp behandeld.
Op dit onderwerp kan door ieder worden gereageerd.

KLIK HIER

Woord van de week Actueel

Op de site zijn onder de link  Bijbelstudies verschillende studies te vinden. Sommige als mp3 of powerpoint presentatie met hand-out. Binnenkort ook studies in e-book - gratis te downloaden.

KLIK HIER

BIJBELSTUDIES

Uiteenlopende onderwerpen komen onder deze link aan de orde, met name zaken die conflicteren met het christelijk geloof. Vanuit het geloof - en in het bijzonder vanuit de Bijbel - worden deze onderwerpen benaderd en aan de orde gesteld. Er wordt hard aan gewerkt om bepaalde onderwerpen als e-book (met gespreksvragen) gratis ter beschikking te kunnen stellen.

Onder de noemer Apologetiek wordt bijvoorbeeld aandacht geschonken aan:

Bijbelstudies

PREKEN

APOLOGETIEK

Onder deze link zijn 52 preken in pdf file te vinden - het jaar door. Sommige daarvan zijn als mp3 bestand te beluisteren.

Elke maand verschijnt er een ‘preek van de maand’.

KLIK HIER

De pschychotherapie focussen

Celebrate Recovery

Recovery focussen

Reiki

De Maçonnieke wereld - Odd Fellows

Preken Apologetiek BELANGRIJK NIEUWS Focussen

Onder de aangegeven link treft u een aantal gepubliceerde artikelen aan.

Tegelijk vindt u onder de genoemde link een doorverwijzing naar de link Publicaties en de link Boekbespreking.

Onder Publicaties worden enkele uitgegeven en nog uit te geven boeken vermeld. Er wordt gewerkt aan e-book uitgaven van exerpten voor kring- en studiewerk.

Onder boekbespreking volgen besprekingen van interessante uitgaven.

KLIK HIER

ARTIKELEN

Artikelen

Een van de talloze psychotherapieën kritisch bekeken vanuit Bijbels oogpunt. Doorlinken naar diverse bijbehorende,boeiende stukken en een verslag van een interview.

Een christelijke manier van hulpverlening of een triest teruggrijpen op onbijbelse, occulte bronnen?

Een combinatie van de de focustherapie en het binnen celebrate
recovery gebruikte bron materiaal. Ook in christelijke kring gebruikt.

Een occulte geneeswijze die al meer oprukt en zelfs onder christenen als aanvaardbaar wordt beschouwd. Is er verwantschap focussen?

Een anti-christelijke beweging die meer en meer grip begint te krijgen op het politieke bestel en verschillende verschijningsvormen kent.


Maak gebruik van
het Forum    om uw reactie en of mening
te geven!!

KLIK HIER of op de pijl naast het Forum.

Forum bijbels perspectief
Woord van de week

De Kanjertraining

Een SoVatraining die haaks staat op Gods Woord.

Forum bijbels perspectief De maçonnieke wereld - Odd Fellows

Kanjers in de kerk

Vooraf Actueel